Duyurular

SEC540.01 Postmodern Tiyatro Tarihi dersi için ara sınav tarihi, 27 Kasım 2018 Salı günü, Saat: 13.30-16.60 arasında, Yıldız Amfi Derslik: M1'de,
SEC540.02 Postmodern Tiyatro Tarihi dersi için ara sınav tarihi, 28 Kasım 2018 Çarşamba günü, Saat: 13.30-16.60 arasında,  Makine Mühendisliği Derslik: A-209'da, 
SEC540.03 Postmodern Tiyatro Tarihi dersi için ara sınav tarihi, 29 Kasım 2018 Perşembe günü, Saat: 13.30-16.60 arasında,  Makine Mühendisliği Derslik: A-209'da yapılacaktır.

Ders Sorumlusu: Öğr. Gör. Aynur Demircan

SEC262.01 Kişisel Bakım Üürünlerinin Toksik Etkileri dersinin ara sınav tarihi, 19. 11. 2018 Pazartesi günü, Saat: 10.40-11.30 arasında, H.Ü. Tıp Fakültesi H Kapısı Girişi Derslik: 61-08'de yapılacaktır.
SEC220.01 Bitkisel Ürünlerin Toksik Etkileri dersinin ara sınav tarihi, 20. 11. 2018'de Salı günü Saat: 13.40-14.40, H.Ü. Tıp Fakültesi H Kapısı Girişi Derslik: 61-08'de yapılacaktır.
SEC222.01 Nanotoksikoloji dersinin ara sınavı, 28. 11. 2018 Çarşamba günü Saat: 10.40-11.40 arasında H.Ü. Tıp Fakültesi H Kapısı Girişi Derslik: 61-08'de yapılacaktır.
Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Ülkü Ündeğer Bucurgat

Seçmeli Dersler Birimi Koordinatörlüğü 2018-2019 Güz Dönemi Ders Programı (Güncelleme:01/11/18 Saat:15:45 )

Spor Bilimleri Fakültesi 2018-2019 Öğretim Yılı Güz Dönemi Seçmeli Ders Programı

Sayın Hocalarımız,
2018-2019 Önlisans ve Lisans Ders Program Güncelleme ve Değişiklik Takvimi için lütfen 15. 11. 2017 Oturum Tarihli Hacettepe Üniversitesi Senatosu Kararı için lütfen tıklayınız.

Sayın Hocalarımızın Dikkatlerine,
2017-2018 Güz ve Bahar dönemleri için yapmış olduğunuz bütünleme sınavlarının sonuç belgelerini, 18 Eylül 2019 Salı gününe kadar Koordinatörlüğümüze iki nüsha halinde ve ıslak imzalı olarak iletmeniz gerekmektedir.

Öğrencilerimizin Dikkatine,

Hacettepe Üniversitesi Seçmeli Dersler Birimi Koordinatörlüğü, Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine bağlı olarak çalışan bir birimdir.  Buna göre, üniversitemizde birimimiz bünyesinde açılmakta olan seçmeli derslerin tamamında "Derslere Devam" konusunda aşağıdaki madde geçerlidir: 

"MADDE 22 – (1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Mazeretler de dahil olmak üzere kuramsal (teorik) saatlerin %30’undan, uygulama saatlerinin de %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci o dersin genel sınavına ve bütünleme sınavına alınmaz. Devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların listesi, genel sınav döneminden önce ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilir.
(2) Tekrarlanan kuramsal derslerde önceki yarıyıllarda devam koşulu yerine getirilmişse, ara sınava girmek koşulu ile devam zorunluluğu aranmaz."

Bilgilerinize sunar, devamsızlık hususunda azami dikkatinizi rica ederiz.

Hacettepe Üniversitesi Senatosu 12.04.2017 tarih ve 2017/131 Karar Sayısı ile kabul edilen Seçmeli Dersler Birimi Koordinatörlüğü Uygulama Usul ve Esaslarında yer alan yükümlülüklere göre, okula kayıt tarihi fark etmeksizin bütün öğrencilerimizin toplam 3 adet SEC kodlu ders alma hakları bulunmaktadır. Bilgilerinize arz olunur.

Hacettepe Üniversitesi "Saat Başı Ücret ve Görevlendirmede Esas Alınacak İlkelere" ilişkin 12.07.2017 tarihli Senato Kararı için tıklayınız.

Sergi ve Etkinlik Afişleri

Seçmeli Dersler Birimi Kooridinatörlüğümüzce açılan SEC kodlu dersleri alan öğrencilerin dilek, görüş ve önerilerini, birimimizin secmeli@hacettepe.edu.tr elektronik postasına iletmeleri rica olunur.

Telefon: 03122976497
Faks: 03122976491
Adres: KOSGEB Binası 1. Kat Beytepe/Ankara
E-Posta: secmeli@hacettepe.edu.tr
Son Güncelleme Tarihi: Eylül 2018